പെട്രോളടിക്കാന്‍ പോവുകയായിരുന്ന മത്സ്യതൊഴിലാളിയായ യുവാവിന് മര്‍ദനമേറ്റു

                 

Your Reaction

You have shown 0 out of 3 allowed reactions for this News.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%