എന്‍ ഡി എയുടെ രഥയാത്രയ്ക്ക് കാസര്‍കോട്ട് തുടക്കം; കേരള ജനത ധര്‍മ യുദ്ധത്തില്‍, രഥയാത്ര പിണറായി ഭരണത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിക്കും: യദ്യൂരപ്പ

                 

Your Reaction

You have shown 0 out of 3 allowed reactions for this News.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%