સાધુ વાસવાણી મિશનના વડા, આધ્યાિત્મક સંત દાદા જે.પી. વાસવાણી બ્રહ્મલીન

10 days ago  
સમાચાર / આજ કાલ/   
દેશભરમાં સાધુ વાસવાણી મિશન અંતર્ગત અનેકવિધ સમાજસેવા પ્રવૃિત્ત તેમજ શાકાહારીવાદ માટે જાણીતા બિનસાંપ્રદાયિક-આધ્યાિત્મક સંત દાદા જે.પી. વાસવાણીનું આજે સવારે 9 વાગ્યે પુના વાસવાણી આશ્રમ ખાતે કેટલાક સમયની બિમારી બાદ બ્રûલીન થતાં તેમના વિશાળ અનુયાયી વર્ગમાં ઘેરો શોક અનુભવાયો છે. સદ્ગતનો પાર્થિવ દેહ આશ્રમ ખાતે અંતિમ દર્શન માટે રાખવામાં આવ્યો છે. કાલે બપોરે 2 વાગ્યે અંતિમ … Continue reading સાધુ વાસવાણી મિશનના વડા, આધ્યાિત્મક સંત દાદા જે.પી. વાસવાણી બ્રહ્મલીન
                 

Your Reaction

You have shown 0 out of 3 allowed reactions for this News.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%