நெல்லை மாவட்டத்திற்கு நாளை விடுமுறை என்று பரவிய செய்தி போலியானது: ஆட்சியர் விளக்கம்

                 

Your Reaction

You have shown 0 out of 3 allowed reactions for this News.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%