കാസര്‍കോട് സ്വദേശിനിയായ വീട്ടമ്മ ഷാര്‍ജയില്‍ ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരിച്ചു

                 

Your Reaction

You have shown 0 out of 3 allowed reactions for this News.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%