അഞ്ച് വീടുകളില്‍ കവര്‍ച്ച; സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ മോഷണം പോയി

                 

Your Reaction

You have shown 0 out of 3 allowed reactions for this News.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%