ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയയാള്‍ കിണറ്റില്‍ വീണ് മരിച്ചു

                 

Your Reaction

You have shown 0 out of 3 allowed reactions for this News.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%